Adatvédelem nyilatkozat


A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban „Nyilatkozat”) tartalmazza a weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályait, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető az Adatvédelmi tájékoztató - GDPR menüpont alatt.

 1. Az Adatkezelő
  1. A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében a Szolgáltató nem vesz igénybe adatfeldolgozót. A Szolgáltató által kezelt személyes adatokat kizárólag a Szolgáltató és annak munkavállalói ismerhetik meg. A szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok kizárólag a Tárhelyszolgáltató szerverein kerülnek tárolásra.
  2. Adatkezelő személye:
    • A szolgáltató neve: Tóth Arnold
    • A szolgáltató székhelye:2700 Cegléd, Világ szél 1
    • Adószáma: 67758078-2-33
    • Adatkezelő:Tóth Arnold
    • A továbbiakban mint „Szolgáltató”.

  3. Adatkezelő elérhetősége:
    • Levelezési címe: 2700 Cegléd, Világ szél 1
    • Telefon: +36 31 318 0006
    • E-mail: superciberh@gmail.com
    • Az ügyfélszolgálat munkanapon, munkaidőben 0900 - 1700 óra között hívható.

  4. Tárhelyszolgáltató adatai:
    • Cégnév:Websupport Magyarország Kft.
    • Cím: H-1119 Budapest, Fehérvári út 97-99
    • Cégjegyzékszám: 01-09-381419
    • Adószám: 25138205-2-43
    • Telefonszám: +36 1 700 40 30
    • E-mail: info@ezit.hu
    • Weboldal: www.ezit.hu
   1. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.
 2. Kezelt adatok köre és céljai:
  1. A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok:
   1. A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatunk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha élsz valamelyik említett jogoddal.

    Amennyiben a webáruházon keresztül nem vásárolsz, csak látogatója vagy a webáruháznak, úgy csak a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak rád, amennyiben marketing célú hozzájárulást adsz számunkra.

    A hibásan megadott vagy hiányos adatokból eredő kellemetlenségekért, vagy ilyen okokból a teljesítés elmaradásáért felelősséget vállalni nem tudunk.

   2. Regisztráció

    A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni). A regisztráció a vásárlásnak és ezáltal a szerződéskötésnek nem feltétele.

    Az adatok kérése során az Üzemeltető egyértelműen jelzi a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat.

    Adatkezelő a birtokába jutott adatokat az 1992. évi „LXIII. Személyes adatok védelméről” szóló és az 1995. évi CXIX. „Kutatás és közvetlen üzletszerzés”-ről szóló törvények előírásainak megfelelően kezeli.

    • Kezelt adatok köre: Email cím,Vezetéknév,Keresztnév,Születési dátum,Kor,Nem,Foglalkozás,Hajszín,Szemszín,Magasság,Testsúly,Lakhely
    • Az adatkezelés jogalapja: az önkéntes hozzájárulásod, amit a regisztrációval adsz meg az Adatkezelő számára
    • Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig
   3. Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok

    Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben panasszal fordultál hozzánk, az adatkezelés elengedhetetlen.

    • Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, panasz tartalma
    • Az adatkezelés jogalapja: az, hogy hozzánk fordulsz-e panasszal az a te önkéntes döntésed, azonban ha hozzánk fordulsz, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kötelesek vagyunk a panaszt megőrizni
    • Az adatkezelés időtartama: a garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg
   4. Hozzájárulások naplózása, igazolhatósága

    A regisztráció, a megrendelés, a kapcsolatfelvétel, valamint a hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

    • Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, szöveges tartalom, elfogadás nyelve, IP cím, elfogadás dátuma, elfogadott nyilatkozatok tartalma az elfogadás pillanatában
    • Az adatkezelés jogalapja: A GDPR rendelet 7. cikk (1) bekezdése
    • Az adatkezelés időtartama: a jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra
  2. Marketing céllal kezelt adatok
   1. Hírlevél küldés

    Az adatkezelés a hírlevelek kiküldése érdekében történik.

    • Kezelt adatok köre: Név, Email cím
    • Az adatkezelés jogalapja: a hozzájárulás visszavonásáig
    • Az adatkezelés időtartama: a te önkéntes hozzájárulásod, ami a hírlevélre történő feliratkozással adsz meg az Adatkezelő számára

    Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevélküldéshez szükséges mértékben kezeli:

    • Cégnév: Websupport Magyarország Kft..
    • Cím: H-1119 Budapest, Fehérvári út 97-99
    • Cégjegyzékszám: 01-09-381419
    • Adószám: 25138205-2-43
    • Telefon: +36 1 700 40 30
    • E-mail: info@ezit.hu
    • Weboldal: www.ezit.hu
  3. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid:
   1. A hozzájárulás visszavonásának joga

    Bármikor jogosult vagy az adatkezeléshez adott hozzájárulásodat visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük, vedd figyelembe, hogy ha már vásároltál nálunk, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha tartozásod áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adataidat a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

   2. A személyes adatokhoz való hozzáférés

    Jogosult vagy arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kérj arra vonatkozóan, hogy személyes adataidnak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult vagy, hogy:

    • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférj
    • tájékoztatást kérj Adatkezelőtől a következő információkról:
     • az adatkezelés céljairól
     • a rólad kezelt személyes adatok kategóriáiról
     • információ azon személyekről és cégekről, akivel a kezelt adatokat az Adatkezelő közölni fogja
     • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól
     • kérelmezheted az Adatkezelőtől a rád vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhatsz az ilyen személyes adatok kezelése ellen
     • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról
     • ha az adatokat nem tőled gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról
     • az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és rád nézve milyen várható következményekkel jár

    A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

    A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az azonosítást követően emailben juttatja el a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezel, a felhasználói fiókodban található GDPR menüpontban megtalálod az összes rólad kezelt adatot, nem szükséges külön kérned azokat az Adatkezelőtől.

    Kérjük, hogy a kérelmedben jelöld meg, hogy a személyes adatokhoz kérsz hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat szeretnél kérni.

    Jogosult vagy arra, hogy kérésére az Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

   3. Az adatkezelés időtartamán belül a GDPR rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetnek meg:

    • a hozzájárulás visszavonásának joga
    • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
    • helyesbítéshez való jog
    • adatkezelés korlátozása
    • törléshez való jog
    • tiltakozáshoz való jog
    • hordozhatósághoz való jog
   4. Adatkezelés korlátozásához való jog

    Jogosult vagy arra, hogy kérésedre Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

    • vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra
    • az adatkezelés jogellenes, de ellenzed az adatok törlését bármely okból (például azért mert azok számodra jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéred, hanem azok felhasználásának korlátozását
    • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de te igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
    • tiltakoztál az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a te jogos indokaiddal szemben, az adatkezelést korlátozni kell

    Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

    Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal tájékoztatja az érintetteket.

   5. Törléshez - elfeledtetéshez való jog

    Jogosult vagy arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rád vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

    • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte
    • visszavonod hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
    • tiltakozol a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre
    • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert
    • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

    Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta a rólad kezelt személyes adatokat, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy kérelmezted a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

    A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

    • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
    • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából
    • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek követelése áll fenn feléd és azt még nem teljesítetted, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban)
   6. Tiltakozáshoz való jog

    Jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozz a személyes adataid jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a te érdekeiddel, jogaiddal és szabadságaiddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

    Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, jogosult vagy arra, hogy bármikor tiltakozz a rád vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha tiltakozol a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

   7. Hordozhatósághoz való jog

    Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés a te önkéntes hozzájárulásodon alapul, jogod van kérni az Adatkezelőtől, hogy az általad az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapd, amit Adatkezelő XLS, XLSX vagy CSV formátumban bocsát rendelkezésedre. Ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheted, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

  4. Adatbiztonsági intézkedések
   1. Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisüléstől és sérüléstől, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól.

    Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor a személyes adataiddal dolgoznak.

  5. Jogorvoslati lehetőségek
   1. Amennyiben szerinted az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmedet, akkor a vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheted:

    • Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
    • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
    Tájékoztatunk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmedet, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthatsz bíróság előtt.
  6. Automatizált döntéshozatal
   1. Jogosult vagy arra, hogy ne terjedjen ki rád az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely rád nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintene. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

    A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

    • közted és az adatkezelő közti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges
    • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan európai uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely a te jogainak és szabadságaidnak, valamint jogos érdekeidnek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít
    • az te kifejezett hozzájárulásodon alapul
 3. Cookie-k (sütik)
  1. Mik azok a Cookiek (Sütik) ?
   1. Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk a böngésződnek küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításaidat, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

    A cookie-k egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet a te eszközöd tárol, ezzel a te azonosíthatóságodat is biztosítja. Az egyes cookie-k működési időtartamát az egyes cookie-k vonatkozó leírása tartalmazza.

  2. Cookie-k (Sütik) típusai
   1. A működéshez szigorúan szükséges cookie-k:

    Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető a számodra. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

    Süti neve Leírás
    Sütik elfogadás süti Az oldal betöltésekor felugró 'Sütik elfogadása' ablak megjelenését vezérli. Lejárat: 365 nap
    Backend azonosító süti A kliens és a backend rendszer kapcsolatához szükséges azonosító. Lejárat: A böngésző bezárása
   2. Analitika, statisztika és felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k:

    Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

    Ezen cookie-k közé tartoznak:

    Süti neve Leírás
    Referer sütik Adatokat tartalmaz arról, hogy melyik weboldalról érkezett a látogató. Élettartam: A böngésző bezárása
   3. Marketing és Remarketing cookie-k:

    A marketing sütik teszik lehetővé, hogy a vásárlók viselkedését elemezve olyan reklámkampányokat hozzunk létre, melyek a megfelelő célközönséghez jutnak el.

    Ezen cookie-k közé tartoznak:

    Süti neve Leírás
    Google Adwords cookie A Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához, a konverziókövetéshez. A cookie-k néhány gyakori felhasználási módja közé tartozik a hirdetések kiválasztása a felhasználó számára releváns tartalom alapján, a kampányteljesítmény-jelentések javítása, valamint a felhasználó által már látott hirdetések megjelenítésének elkerülése.
    Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely segít a webhely- és alkalmazástulajdonosoknak pontosabban megérteni a látogatók tevékenységét. A szolgáltatás cookie-kat használhat arra, hogy információkat gyűjtsön, és statisztikákat készítsen a webhelyhasználatról anélkül, hogy a látogatókat egyedileg azonosítaná a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a __ga cookie. A webhelyhasználati statisztikákon alapuló jelentések mellett a Google Analytics és a fent említett hirdetési cookie-k némelyike felhasználható relevánsabb hirdetések megjelenítésére a Google termékeiben (például a Google Keresésben) és az interneten.
  3. A cookie-k törlése:
   1. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhatsz:

Keresés

Közelgő koncertek
TOOL

2024-06-13 - Budapest, Aréna

Body Count feat. Ice-T

2024-06-14 - Budapest, Budapest Park

Bring Me The Horizon

2024-06-17 - Budapest, Budapest Park

Hatebreed // Crowbar

2024-06-18 - Budapest, Dürer Kert

Agnostic Front

2024-06-19 - Budapest, Dürer Kert

Vader // Bio-Cancer // Warside

2024-06-19 - Budapest, Supersonic - Blue Hell & KVLT

Thy Art Is Murder // Fit For A King // Knosis

2024-07-04 - Budapest, Barba Negra

Akhlys // Lidérc // Voidshrine

2024-07-27 - Budapest, Supersonic - Blue Hell & KVLT

Baroness // special guest: Frail Body

2024-07-30 - Budapest, A38

Havok + Dust Bolt

2024-08-21 - Budapest, Dürer Kert

Kissin' Dynamite + supports

2024-10-08 - Budapest, Barba Negra Blue Stage

Ellende // Groza // Servant

2024-10-16 - Budapest, A38

Within Temptation

2024-10-18 - Budapest, Barba Negra

Powerwolf - Wolfsnächte Tour 2024

2024-10-22 - Budapest, MVM Dome

In Flames // Arch Enemy // Soilwork

2024-10-23 - Budapest, Barba Negra

Sleep Token // guest: Bilmuri

2024-11-13 - Budapest, MVM Dome

FAUN

2024-12-01 - Budapest, A38

Kreator x Anthrax x Testament

2024-12-10 - Budapest, Barba Negra Red Stage

Összes koncert >>